درباره ما :

توانمندیها و امکانات شرکت
امکانات تولیدی
وسـعت زمـین  15000 مترمربع
سـطح زیـر بنـا  8000 متـرمـربع ، شـامل 2 کارخـانه مجـزا به تفکیک تـولید کابلهــای فشار ضعیف و فشـار متـوسـط
امکانات زیر بنائی
بـرق 2300 کیلو وات برق از شبکه شهرصنعتی در 2 پست برق جداگانه فشارقوی به اضافه 1000 کیلو وات برق اضطراری از ژنراتور
آب  1 اینچ آب شهری متصل به شبکه آبرسانی شهرصنعتی
گـاز  لوله کشی کامل سـطح زیـربنـا تولـیـدی و اداری و انبارهـا به گاز فشـارقـوی و 2 انشعاب 160 مترمکعبی از شرکت گاز  
انبـارها  2000 مترمربع انبار سرپوشیده برای مواد اولیه و قطعات و 3000 متر مربع انبار روباز برای محصولات ساخته شده

بیشتر بدانید


محصولات در یک نگاه

کابل های فشار ضعیف

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

کابل های ابزاردقیق

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

کابل های فشار متوسط و قوی

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

کابل های با غلاف سرب

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

کابل های آلومینیوم خودنگهدار

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

کابل های نسوز(باروکش هالوژن فری)

شـرکت کابل متال با رشد فزاینده ای که در دو دهه اخیر از خود نشان داده توانسته به عنوان یکی از کارخانجات مطرح در زمینه سیم و کابل ، تامین کننده نیاز طرح های عمرانی و پروژه های عظیم کشور باشد.

خرید و فروش فلزات

(US$/tonne) for 29 April 2016
Official price
Aluminium 1,673.00
Aluminium Alloy 1,550.00
NASAAC 1,710.00
Copper 5,045.00
Lead 1,795.50
Nickel 9,460.00
Tin 17,420.00
Zinc 1,943.00
Cobalt 24,000.00
Molybdenum 13,600.00
Steel Billet 100.00