لا توجد أية فئات فرعية.

درباره ما :

توانمنديها و امكانات شركت
امكانات توليدي
وسـعت زمـين  15000 مترمربع
سـطح زيـر بنـا  8000 متـرمـربع ، شـامل 2 كارخـانه مجـزا به تفكيك تـوليد كابلهــاي فشار ضعيف و فشـار متـوسـط
امكانات زير بنائي
بـرق 2300 كيلو وات برق از شبكه شهرصنعتي در 2 پست برق جداگانه فشارقوي به اضافه 1000 كيلو وات برق اضطراري از ژنراتور
آب  1 اينچ آب شهري متصل به شبكه آبرساني شهرصنعتي
گـاز  لوله كشي كامل سـطح زيـربنـا تولـيـدي و اداري و انبارهـا به گاز فشـارقـوي و 2 انشعاب 160 مترمكعبي از شركت گاز  
انبـارها  2000 مترمربع انبار سرپوشيده براي مواد اوليه و قطعات و 3000 متر مربع انبار روباز براي محصولات ساخته شده

بيشتر بدانيد


محصولات در يك نگاه

كابل هاي فشار ضعيف

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

كابل هاي ابزاردقيق

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

كابل هاي فشار متوسط و قوي

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

كابل هاي با غلاف سرب

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

كابل هاي آلومينيوم خودنگهدار

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

كابل هاي نسوز(باروكش هالوژن فري)

شـركت كابل متال با رشد فزاينده اي كه در دو دهه اخير از خود نشان داده توانسته به عنوان يكي از كارخانجات مطرح در زمينه سيم و كابل ، تامين كننده نياز طرح هاي عمراني و پروژه هاي عظيم كشور باشد.

قيمت جهاني فلزات

قيمت فلزات
قيمت فلزات